Systemen

De informatievoorziening binnen een bedrijf kan globaal worden ingedeeld in 3 niveau's.


ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) is een standaard software voor het registreren van bedrijfsgegevens voor de voorraad, logistiek, planning en de administratie.

MES
MES (Manufacturing Execution Systems) is de automatiseringslaag tussen de proces- en de productiebesturing op de fabrieksvloer en ERP-systemen in de kantooromgeving. MES verzorgt de informatie voor de productie en kan door koppelingen informatie naar het ERP-systeem sturen en naar de PLC's in de produktie.

PLC
PLC (Programmable Logic Controller) verzorgt de besturing van één of meerdere machines. De PLC's kunnen tegenwoordig zeer goed communiceren via ethernet, waardoor er informatieoverdacht met MES mogelijk wordt. Hierdoor is het mogelijk om de informatie van een produktieorder vanuit de ERP-software via een MES naar een PLC te sturen.